Syresätter och förhindrar virus, bakterier, mögel, svamp.