Beskrivning

H2O2 3% / Väteperoxid

Vår väteperoxid 3% är ett bakteriedödande medel som kan användas som sårtvätt, yt-desinfektion och hand-desinfektion.

Väteperoxiden tar effektivt bort bakterier (grampositiva och gramnegativa), virus, mikroorganismer, bakteriell biofilm, svampar, jäst, mögel och bakterie-sporer.  Mikroorganismer kan inte utveckla resistens mot väteperoxiden.

Naturligt rengöringsmedel som består av syre och vatten

Väteperoxid, det vill säga H2O2, är en vätskelösning med flertalet användningsområden. Detta är än så länge det enda rengöringsmedlet som endast består av vatten och syre.

Väteperoxid verkar desinficerande och antiseptiskt mot de flesta typer av mikroorganismer. Väteperoxid är luktfri, klibbar inte, svider inte och torkar inte ut huden. Den har en långtidsverkande effekt och är samtidigt snäll mot kropp och miljö. Efter användning kvarstår bara syre och vatten.

Användningsområden:

  • sårtvätt
  • desinficera redskap, disktrasan. diskborste mm
  • i munnen, vid förkylningssymptom
  • i öronen, vid förkylningssymptom
  • under naglar
  • på mat
  • skärbrädor
  • handtvätt vid resa
  • under armarna vid svett lukt

Du kan med fördel använda väteperoxid för att rengöra sår. När lösningen kommer i kontakt med blod börjar den skumma och på det sättet omvandlas till syre och vatten. Lösningen tar kål på bakterier och mikroorganismer genom oxidation. Den kan även användas för att rengöra annat eftersom lösningen även är svamp- och mögelhämmande.

Väteperoxid användas även för att bleka, det är dock starkt och slitsamt, oavsett om det används för att bleka kläder, hår eller något annat.

Värt att notera att alltför hög koncentration av väteperoxid är skadligt för hälsan.
När det kommer till rengöring och allmänt bruk är en koncentration på 3 % alldeles lagom.

Använd väteperoxid 3% för att rengöra diskbänk, vitvaror, livsmedel och så vidare genom att applicera direkt på ytan eller i vissa fall blanda ut med vatten. Vårat väteperoxid är Food-Grade, vilket innebär att den inte har några kemiska tillsatser och kan användas för att rengöra ytor som kommer i kontakt med livsmedel samt direkt på livsmedel.

Väteperoxidens koncentration avtar med tiden, i snitt mellan 0,4 % och 0,5 % per år vid bra förvaring. Efter ett år innehåller lösningen en koncentration på runt 2,5 %. Väteperoxid bryts ned till vatten och syre.

Innehåll: 3% H2O2 – Resten omvänt osmos vatten. Tidvis avtagande styrka. Normal avfällning är 0,4-0,5% per år. Det innebär att din produkt efter ett år kvar har en styrka kring 2,5-2,6% vid bra förvaring. Bryts ned till syre och vatten.

Säkerhet och Förvaring

Förvaras torrt, mörkt och svalt.

Väteperoxid 3% koncentration behöver inte säkerhets-märkas men produkten bör ändå hanteras varsamt. Spraya eller tvätta ej nära ögonen.
Vid kontakt med ögonen tvätta eller spola ögat med vatten. Om symptom kvarstår efter sköljning, kontakta läkare. Starkare koncentrationer av väteperoxid reagerar med olika metaller. Iaktta försiktighet med att blanda och förvara väteperoxid med metaller. Tänkt även på att väteperoxid kan bleka och vid användning eventuellt ge märken på dina kläder.

Undvik direkt solljus som påskyndar utfällningen av syre och kan göra flaskan spänd.
Blir flaskan spänd, pyser du den genom att skruva av spraypumpen från flaskan, skruva på igen, klart.
Förvaras utom räckhåll för barn.